گزارش ذخیره

در آزمون اسپیکینگ آیلتس با اطمینان انگلیسی صحبت کنید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/١٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:28 وانمود کن
01:43 آسان شروع کنید
03:40 منطقه راحتی خود را فشار دهید
04:59 خوب آماده کن
05:49 از ماسک استفاده کنید
07:07 یک انگلیسی زبان شوید، نه یک دانش آموز انگلیسی
08:17 زبان مادری را فراموش کنید
09:31 مهارت اعتماد به نفس را توسعه دهید

فرستادن