گزارش ذخیره

فرم سوالات به زبان انگلیسی | وارونگی، کلمه سوالی، زمان حال ساده و گذشته ساده


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٣ (١ سال قبل)

00:10 مقدمه
00:36 وارونگی
01:25 کلمه سوال
02:35 حال ساده
02:55 زمان گذشته ساده

فرستادن