گزارش ذخیره

دستور زبان "Keep your seat belt fastened while seated" | گرامر انگلیسی برای مبتدیان


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٦ (٩ ماه قبل)

فرستادن