گزارش ذخیره

هواپیماها چگونه در هوا می مانند؟ - ریموند ادکینز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢١ (٤ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن