گزارش ذخیره

10 اصطلاح انگلیسی با "eye"


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٢٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:00 Catch someones eye
07:53 Eye for clothing
16:15 I many times
16:28 جایزه
18:28 مشق شب

فرستادن