گزارش ذخیره

4 نوع سوال چیست؟ | سوالات ساده، wh-، برچسب و انتخاب | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٠ (١ سال قبل)

فرستادن