گزارش ذخیره

This و Next (عبارات زمان) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٣ (٣ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:47 کی میری...؟
03:09 عبارات زمان
05:16 گفتگو

فرستادن