گزارش ذخیره

چگونه همه انگلیسی زبانان بومی را بفهمیم [درس تسلط به زبان انگلیسی]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/٢٨ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:03 چگونه می توانید روان صحبت کنید
01:53 چگونه همه انگلیسی زبانان را بفهمیم
03:10 آزمون شنوایی
04:05 گوش دادن برای جزئیات
05:11 گوش دادن به عبارات
07:22 به چالش شنیداری 30 روزه بپیوندید

فرستادن