گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با Good Doctor [درس پیشرفته]


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 نمای کلی درس
01:57 داستان
03:28 اعلامیه
04:29 اوتیسم
07:45 عملکرد بالا
11:28 انگلیسی بیمارستانی
13:56 چرا اکو
22:03 امتحان

فرستادن