گزارش ذخیره

چه روی زمین...؟! و سایر عبارات مکالمه در زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 کره زمین چیست؟
00:23 معنی و کاربرد "world"
00:29 معنی "Earth"
01:04 معنی "earth"
01:44 عبارت "nothing on earth"
02:33 تعبیر "what on earth؟!"
02:40 نوبت شماست! کار تمرینی

فرستادن