گزارش ذخیره

انگلیسی آمریکایی را در 30 دقیقه صحبت کنید: آموزش تلفظ پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/١٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:26 لهجه های آمریکایی
03:28 چگونه صدای آمریکایی بیشتری داشته باشیم
11:17 چهار راز برای لهجه انگلیسی آمریکایی
12:03 توقف T
14:28 گلوتال T
20:55 مصوت S
23:04 تمرین
24:11 اصطلاحات
26:18 Shoot the breeze
27:38 plead the fifth
30:56 yes you are
31:41 props
32:28 props example

فرستادن