گزارش ذخیره

نحوه نگفتن تلفظ 't' به انگلیسی آمریکایی | کوتاه


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٩ (١ سال قبل)

فرستادن