گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید : Buttress


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٠/٠١ (٩ سال قبل)

فرستادن