گزارش ذخیره

آیا واقعاً به آفت کش نیاز داریم؟ - فرنان پرز-گالوز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٢٤ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن