گزارش ذخیره

تمرین مکالمه انگلیسی - زمان حال کامل ساده | مکالمه روزانه


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٥ (٧ ماه قبل)

فرستادن