گزارش ذخیره

25 سوال انگلیسی درباره آفریقای جنوبی با نادیا


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:09 شما اهل کجا هستید
00:31 آیا انگلیسی زبان اول است
00:50 آیا آفریقای جنوبی قفقازی هستند
01:01 آیا آفریقای جنوبی کشور امنی است؟
01:20 بزرگترین شهر آفریقای جنوبی چیست؟
01:30 جمعیت آفریقای جنوبی چقدر است
01:41 آب و هوا در آفریقای جنوبی چگونه است
02:05 وقتی به آفریقای جنوبی برمی گردید
02:12 آیا سفر به آفریقای جنوبی را توصیه می کنید؟
02:25 به نظر شما یادگیری زبان انگلیسی مهم است؟
02:35 لهجه آفریقای جنوبی چیست؟
02:45 نظر شما در مورد نلسون ماندلا چیست؟
03:00 آفریقای جنوبی به چه چیزی معروف است

فرستادن