گزارش ذخیره

APART vs A PART | تفاوت در چیست؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:10 تفاوت در چیست
02:43 A PART
04:26 پاسخ ها

فرستادن