گزارش ذخیره

شما می توانید یک دوقلو مخفی داشته باشید (اما نه آنطور که فکر می کنید) - کایلا مندل ورق


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٥ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:40 کیمریسم چیست
01:27 چگونه اتفاق می افتد
02:19 کارن ایگان

فرستادن