گزارش ذخیره

اسپیکینگ تافل عجیب است (5) - به نظر می رسد که شما اهمیت می دهید


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/١٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:04 چگونه به نظر می رسد
03:21 زمان
04:41 لحن
05:50 فشار

فرستادن