گزارش ذخیره

مقالات به زبان انگلیسی - 5 سطح دشواری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٠٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 سطح 1
02:36 سطح 2
06:39 مرحله 3
10:58 سطح 4

فرستادن