گزارش ذخیره

واژگان پایه انگلیسی برای رستوران ها


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٧/٠٥ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:20 منو
07:00 ویژه
09:15 غذای اصلی

فرستادن