گزارش ذخیره

تست لیسنینگb1 - قسمت 2 | آزمون گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٨ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:30 قسمت 1
03:56 قسمت 2
06:57 قسمت 3
10:29 قسمت 4
14:22 قسمت 5
17:42 قسمت 6
20:50 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن