گزارش ذخیره

چگونه یک روزنامه‌نگار جان خود را به خطر انداخت تا قاتلان را مورد بازخواست قرار دهد - کریستینا گریر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/١٥ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن