گزارش ذخیره

افعال عبارتی انگلیسی در مکالمه - درس 2


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٧/٣٠ (١٠ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:01 خلاصه
04:12 تمرین





فرستادن