گزارش ذخیره

علت شوره سر چیست و چگونه از شر آن خلاص شوید؟ - توماس ال داوسون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٢١ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن