گزارش ذخیره

یادگیری سریع انگلیسی: 4 ترفند به زبان انگلیسی بومی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٣٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:16 ترفند 1 Get
02:17 ترفند 2 Prefer
03:24 ترفند 3 Much
04:41 ترفند 4 Very

فرستادن