گزارش ذخیره

تاریخچه مختصری از سیستم های عددی - الساندرا کینگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/٣٠ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن