گزارش ذخیره

دزدی قطار | مثل یک کدنویس فکر کن، قسمت 4


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/١٨ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن