گزارش ذخیره

آیا می توانید مشکل این تیترها را تشخیص دهید؟ (سطح 1) - جف لیک و لوسی مک گوان


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/٣١ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن