گزارش ذخیره

100 نام محبوب دخترانه و تلفظ انگلیسی آن ها


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٣١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:41 PDF و آزمون رایگان
01:14 نیام، لکسی، مدیسون
01:27 آنابل، نوا، یاسمین
01:39 جورجیا، فرانکی، تابستان
01:53 ادن، لیلی، میو
02:08 مایلا، الیوی، مارگوت
02:22 نانسی، الودی، لیرا
02:36 امبر، هالی، لیلا
02:49 املی، اورلا، میبل
03:02 آیلا، هانا، الیزابت
03:16 هایدی، زارا، رز
03:30 کلارا، آیریس، هریت
03:44 رابین، دارسی، بانی
03:57 گریسی، بلا، النور
04:12 لولا، دلیله، تئا
04:25 مولی، پنه لوپه، کلویی
04:39 میلا، الی، لیلا
04:53 الیزا، ایوا، ایموجن
05:08 هالی، آرورا، اسمی
05:21 ارین، اسکارلت، آدا
05:34 اما، آرابلا، جسیکا
05:47 لوتی، امیلیا، ویولت
06:00 آریا، ایزابل، روبی
06:13 ماتیلدا، اولین، مایا
06:26 لونا، شارلوت، صوفیه
06:42 میلی، هارپر، میزی
06:53 سینا، فیبی، سوفی
07:06 آلیس، الا، سوفیا
07:21 السی، پاپی، فلورانس
07:33 امیلی، آیوی، دیزی
07:45 ایزابلا، رزی، گریس
07:59 لیلی، ایوی، بید
08:12 میا، فریا، آوا
08:23 ایلا، اولیویا، آملیا
08:40 PDF و آزمون رایگان
08:47 رسانه های اجتماعی
09:29 نتیجه

فرستادن