گزارش ذخیره

راز بزرگ تکامل - مایکل کوربالیس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٠٣ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:31 زبان چیست
02:05 خاستگاه زبان
02:59 سخن، گفتار
03:50 نتیجه

فرستادن