گزارش ذخیره

افعال عبارتی رایج برای زندگی روزمره - مکالمه انگلیسی را از طریق داستان یاد بگیرید


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٨ (١ سال قبل)

فرستادن