گزارش ذخیره

چگونه یک تصمیم خوب برای سال نو انگلیسی بسازیم


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/١٢ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:18 تصمیم چیست
01:17 اولین راه برای تصمیم گیری
01:53 راه دوم برای تصمیم گیری
02:53 قطعنامه یک ماهه

فرستادن