گزارش ذخیره

چه چیزی را دوست دارید؟ (سفارش غذا) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٣ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:37 سفارش غذا (چه دوست دارید؟)
06:08 تمرین بیشتر

فرستادن