گزارش ذخیره

تست لیسنینگ a2 - قسمت 3 | آزمون گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٣١ (١٠ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:29 قسمت 1
03:53 قسمت 2
07:09 قسمت 3
10:26 قسمت 4
13:52 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن