گزارش ذخیره

چگونه شعر بخوانیم و بنویسیم | شعر انگلیسی را با تکالیف بیاموزید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه ای بر شعر
00:33 بخش هایی از شعر
06:09 چگونه شعر بنویسیم
09:34 مشق شب شعر و امتحان

فرستادن