گزارش ذخیره

10 کلمه انگلیسی که بیش از حد استفاده می شود و باید از آنها اجتناب کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٠ (١٠ ماه قبل)

00:00 Thank you, guys
00:48 Overused words in English
01:59 Awesome
02:50 Amazing
03:52 Videos from you
05:34 Incredible
06:37 Fantastic
07:43 Cool
08:15 Nice
08:53 Stupid
09:46 Boring
10:37 Lazy
11:18 Crazy

فرستادن