گزارش ذخیره

I’m going… I’d like… I thought… I might… - صد جمله انگلیسی برای استفاده روزانه | اسپیکینگ انگلیسی


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٥ (٢ ماه قبل)

فرستادن