گزارش ذخیره

استفاده از "NO" را متوقف کنید! از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/١٧ (٣ سال قبل)

00:00 چرا استفاده از "No" همیشه ایده خوبی نیست
01:07 جایگزین های رسمی
03:58 آنچه باید درباره فرهنگ غرب بدانید
05:22 جایگزین های غیر رسمی
06:35 سوالات مهم برای شما!
07:22 جایگزین های غیر رسمی
07:45 جایگزین های معمولی
09:00 درباره کتاب کار انگلیسی من

فرستادن