گزارش ذخیره

نکات شماره 3 مصاحبه شغلی - شما استخدام شده اید | یادگیری زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٩/٠٦/١٧ (١٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:14 شما در لیست نهایی قرار گرفتید
00:29 فرآیند مصاحبه
00:49 بخش اول سوالات عمومی
01:13 قسمت 2 بیانیه شخصی
01:25 بخش 3 ارائه
01:47 نتیجه

فرستادن