گزارش ذخیره

آیا این 20 عبارت پیشرفته انگلیسی تجاری را درک می کنید؟


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٠ (١ سال قبل)

فرستادن