گزارش ذخیره

100 عبارت آسان انگلیسی برای صحبت کردن


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٣ (١١ روز قبل)

فرستادن

چالش 1500 کلمه انگلیسی!
چالش 1500 کلمه انگلیسی!
١٦ روز قبل