گزارش ذخیره

100 عبارت آسان انگلیسی برای صحبت کردن


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٣ (٤ ماه قبل)

فرستادن