گزارش ذخیره

10 مکالمه بسیار کوتاه (انگلیسی روزمره) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٢ (٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:44 ده مکالمه بسیار کوتاه
03:49 نقش بازی (تمرین با مارک)

فرستادن