گزارش ذخیره

مغز ما چگونه گفتار را پردازش می کند؟ - گرت گاسکل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٠٢ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن