گزارش ذخیره

90 کلمه برای چیزهایی که ممکن است در زمین و در آسمان ببینید


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٤ (١ سال قبل)

00:55 ساحل دریا
02:02 گل
02:08 جنگل
02:50 جزیره
03:02 علفزار
03:33 اقیانوس
04:21 رودخانه
05:10 سنگ
05:21 تندر
05:39 آتشفشان
06:02 بیگانه
06:14 فضانورد
06:26 سیاه چاله
06:38 صورت فلکی
06:50 هلال ماه
07:14 ماه کامل
07:27 ماه غول پیکر
07:39 سیاره مشتری
07:45 مریخ
08:03 شهاب سنگ
08:15 نپتون
08:21 ماه نو
08:33 ماه گرفتگی جزئی
08:51 ربع ماه
09:15 ستاره دنباله دار
09:33 نور ستاره
09:51 ماه گرفتگی کامل
09:58 اورانوس
10:04 سیاره زهره

فرستادن