گزارش ذخیره

مکالمه اسپیکینگ آیلتس با نکات


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠١ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:24 خوش آمدی
01:47 مقدمه ها
03:40 مقدمه عبارات مفید
05:19 حمل و نقل
07:50 عبارات مفید حمل و نقل
11:07 فن آوری
15:12 عبارات مفید فناوری
18:57 کسب و کار
22:01 عبارات مفید تجاری
26:03 یادگرفتن انگلیسی
29:52 سخنران با اعتماد به نفس
31:32 نکاتی برای دانش آموزان

فرستادن