گزارش ذخیره

مخالفت در مکالمه انگلیسی - سطح زبان انگلیسی خود را بالا ببرید


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 راه‌های ساده برای مخالفت، و تأکید بیشتر.
02:30 Not necessarily/quite/exactly
03:27 اختلاف غیرمستقیم و نامشخص.
04:06 اختلاف نظر مستقیم
04:45 اختلاف نظر شدید
05:46 موافق مخالف، مخالفت شدید اما مؤدبانه.
07:03 اختلاف رسمی و مودبانه.

فرستادن