گزارش ذخیره

حالت مجهول | جملات استفهامی و سوالات wh | قسمت 3


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٩ (١ سال قبل)

فرستادن