گزارش ذخیره

آیا زمان وجود دارد؟ - اندرو زیمرمن جونز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/٠١ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن