گزارش ذخیره

باکره های وستال چه کسانی بودند و شغل آنها چه بود؟ - پتا گرینفیلد


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٠٩ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن